Veškeré právní služby na jednom místě
Veškeré právní služby na jednom místěVeškeré právní služby na jednom místě
JUDr. Petr Elšík

JUDr. Petr Elšík
advokát v Olomouci
Úřední hodiny:
pondělí - čtvrtek 8:00 - 16:30
pátek 8:00 - 14:00
Po domluvě je možné pracovní dobu přizpůsobit požadavku klienta
Sokolská 586/7
772 00 Olomouc
ukázat na mapě »

e-mail:advokat@elsik.cz
tel.:+420 585 228 879
tel.:+420 585 228 589
fax:+420 585 228 578
Partnerské weby
Poskytované právní služby
 • Obchodní právo
  uplatňování nároků ze smluv kupních, o dílo, o prodeji podniku, o zprostředkování, leasingových atd.
 • Firemní právo
  organizace a vedení valných hromad, změny ve společnosti a jejích zakladatelských dokumentech, zvyšování základního kapitálu, příprava smluv pro členy statutárních orgánů společností, poradenství ohledně postavení a odpovědnosti managementu, převody obchodních podílů, komplexní zprávy z oblasti holdingu ohledně mezinárodních, zahraničních i českých osob, ovládací smlouvy, zprávy o vztazích, zastupování před obchodním rejstříkem, uplatňování nároků společníků, akcionářů, statutárních orgánů atd.
 • Konkursní právo
  uplatňování pohledávek v konkursním řízení, zastupování členů věřitelských výborů atd.
 • Občanské právo
  uplatňování nároků z titulu koupě zboží v obchodě, sousedských vztahů, majetkových převodů atd.
 • Rodinné právo
  uplatňování majetkových nároků po zániku manželství, z titulu vyživovacích povinností, rozvody atd.
 • Směnečné právo
  vymáhání směnek, převody směnek, akcií atd.
 • Trestní právo
  obhajoba ve věcech majetkových, z dopravy a dalších
 • Smluvní právo
  převody nemovitostí, předmanželské smlouvy atd.
 • Pracovní právo
  právní problematika zaměstnaneckého vztahu - vznik, změna a zánik pracovního poměru, příprava pracovních smluv, manažerských smluv, sestavování interních pracovních předpisů, řešení sporů vyplývajících z pracovních poměrů, zejména sporů o neplatnost rozvázání pracovního poměru, zastupování firem ve sporech se zaměstnanci a naopak atd.
spolupracující kanceláře:
www.notarvolomouci.cz
www.vypisyzkatastru.cz
www.vypisyzrejstriku.cz